DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

I. Udział w organizowaniu konferencji, telekonferencji, wydawnictw

1. GODPODARKA-UWŁASZCZENIE-NAUKA-STOCZNIE –IV konf, Kraków-Łagiewniki,2009r (GUNS’09- guns.net.pl)
2. GOSPODARKA - UWŁASZCZENIE - NAUKA - DROGI WODNE i POWODZIE-V konf. Kraków-Łagiewniki,2011r (GUNS’11-guns.net.pl)
3. Telekonferencja Bydgoszcz-Kraków poświęcona problemom zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych nad drogami wodnymi, w kontekście możliwości rozwoju turystyki i rekreacji, 2011r (drogiwodne.ukw.edu.pl)
4. Wydawanie w latach 1999-2001 biuletynu „Uwłaszczenie i Rynek” (uir.uwlaszczenie.pl)

II. Opracowania, referaty, artykuły

1. Grela J., Polańska G., Połcik H. : Kraków portem trzech mórz-projekt 1901 i co dalej? (www.guns.net.pl – Konferencja –GUNS’09)
2. Bosak W. ,Grela J., Krzemkowski M., Połcik H. : Połączenie wodne Bałtyk- Adriatyk- Morze Czarne szansą rozwoju gospodarczego Polski (Konf. Bydgoszcz 2011,drogiwodne.ukw.edu.pl)
3. Połcik H.: Europejskie programy wodne – współpraca nauki, firm, ekspertów i organizacji pozarządowych [ www.guns.net.pl – Konferencja –GUNS’11]
4. Połcik H.: Połączenie wodne BAŁTYK – ADRIATYK – MORZE CZARNE szansą rozwoju gospodarczego Polski ( Kanał MAŁOPOLSKA-ŚLĄSK, Połączenia wodne Wschód – Zachód, Pod ALPAMI do Adriatyku?, henrykpolcik.nowyekran.pl)
5. Biela A., Połcik H., Połcik T.: BATALIA O UWŁASZCZNIE W POLSCE (Kraków-Lublin, 2005)

III. Działalność społeczna

    Jako przedstawiciel stowarzyszeń uwłaszczeniowych uczestniczyłem w pracach sejmowych w przygotowaniu i nowelizacji ustaw uwłaszczeniowych. Jestem współorganizatorem sieci punktów informacyjno - konsultacyjnych w Polsce wspomagających wdrażanie uwłaszczenia mieszkaniami spółdzielczymi.
    Jestem prezesem Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego „Własność” w Krakowie (www.uwlaszczenie-krakow.pl) i zastępcą przewodniczącego Ogólnopolskiego Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych (www.uwlaszczenie.eu). Zastępca redaktora naczelnego wydawanego w latach 1999-2001 biuletynu „Uwłaszczenie i Rynek”. Inicjator i współorganizator cyklu konferencji w Krakowie-Łagiewnikach o tematyce społeczno-gospodarczej .